REDOVISNING

Redovisning

Redovisningsbyråtjänster: Löpande bokföring

Löpande bokföring är vårt huvudsakliga verksamhetsområde för att vi är en redovisningsbyrå. Vi har alla insatser som behövs (kunskap, erfarenhet, programvaror och tålamod) för åstadkomma ett tillfredsställande arbetsresultat. Vi utför löpande bokföring åt alla företagsformer: aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och bostadsrättsföreningar. I arbetet ingår givetvis att avsluta räkenskaperna gällande årsredovisning, bokslut och  förenklat bokslut. Vår redovisningsbyrå kan också hjälpa dig med bokslutet om du bestämmer dig för att göra bokföringen själv.

Redovisningsbyråtjänster: Deklarationer

Vi bistår dig med deklarationsarbete till skatteverket och andra myndigheter. Vi hjälper dig med skattedeklarationer, förenklade skattedeklarationer, momsdeklarationer och skalbolagsdeklarationer. Det är inget problem för oss att upprätta företagets eller din egen inkomstdeklaration snabbt och enkelt.

Traditionellt eller modernt redovisningsbyrå?

Det som skiljer oss  från alla åtskilliga redovisningsbyråer är att vid sidan av den traditionella arbetsmetoden (insändning av kvitton, kundfakturor, leverantörsfakturor och kontoutdrag) så erbjuder vi fullständig online-hantering med vårt online redovisningssystem som heter Fortnox. Det här programmet integrerar alla delar av företagets ekonomi (bokföring, löner, fakturor m.m.) och gör det möjligt att på ett säkert sätt komma åt sin bokföring och rapporter från i princip vilken dator som helst med internetanslutning. Det ger möjlighet att ha en helt digital hantering av bokföringen genom att alla underlag för bokföringen kan skannas in och förvaras på en trygg digital arkivplats. Både du som kund och vi som redovisningskonsult har tillgång till programmet. Kundens redovisningsresultat blir tillgänglig i vårt online redovisningssystem så fort din redovisningskonsult har färdigställt arbetet. Vi ser varandras arbete och den redovisade tiden i programmens tidsredovisning som kan  t.ex. bli underlag för fakturorna. Vi kan ta emot dina leverantörsfakturor, skanna in dem och skicka ut dem för din elektroniska attestering innan dessa blir bokförda och sedan betalda av antingen dig själv eller dina anställda.

Redovisningstjänster

Vi levererar redovisningstjänster från A till Å, och säkrar att din redovisningsresultat blir levererat i tid både till revisor och offentliga myndigheter. Vi använder det nyaste inom teknologiska lösningar för att göra redovisningen så effektiv och överskådlig som möjlig.  När vi för bok, gör vi gärna följande aktiviteter:

 • Fakturering av utgående fakturor
 • Sortering och kontering av verifikationer
 • Bokföring av verifikationer i ett redovisningssystem
 • Avstämning av bankutskrift mot huvudbok
 • Beräkning och inlämning av momsdeklarationer
 • Beräkning och inlämning av deklarationer för arbetsgivaravgift och A-skatt
 • Utarbetning av självdeklaration, skattedeklarationer och årsredovisningar
 • Överlämnande av redovisning till revisor och/eller offentliga myndigheter
 • Bokföring och andra redovisningstjänster till fasta priser

  För att förenkla valet för våra kunder vi har utarbetat tre stycken småföretagarpaket. Det är paket av prisvärda ekonomitjänster som underlättar vardagen för småföretag. De är särskilt framtagna för små företag och innefattar löpande bokföring, lönehantering, bokslut, inkomstdeklaration, och andra småtjänster som normalt behövs.  Allt till ett fast pris per år där du betalar 1/12 per månad.

  Småföretagarpaketen finns i Bas Mini enskild firma, Bas Mini aktiebolag, Bas Medium och Bas Volym. Vilket som passar dig beror både på din verksamhet. Alla paketen kan också kompletteras med andra tjänster helt utefter ditt behov, antingen till fast pris enligt offert eller till löpande räkning.

  Småföretagarpaket Bas Mini enskild firma – 990 kr/ månad (11 880 kr/år)

  Bas Mini enskild firma är våran minsta småföretagarpaket till fast pris. I paketet ingår bokföring av hög kvalitet och alla måsten för dig som driver en liten enskild firma. Du behöver inte bekymra dig om redovisning av moms, årsbokslut, inkomstdeklaration och annat. Det gör din personliga redovisningskonsult. Han eller hon kommer också att påminna dig om andra viktiga saker rörande  ditt företag.

  I paketet ingår:

  • Löpande bokföring månadsvis
  • Rapportering av moms
  • Årsbokslut
  • Inkomstdeklaration

  Paketet kan köpas av dig som uppfyller följande krav:

  • Högst 10 kundfakturor per månad
  • Högst 15 leverantörsfakturor per månad
  • Högst 20 övriga verifikationer per månad*
  • inga anställda
  • max två bankkonton
  * Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar, tänk på att bokföring av moms och skatter normalt tar 3-4 verifikationer/månad.

  Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skulle vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport. Dessa fakturerar vi timmesvis enligt varje gång gällande prislista.

  Småföretagarpaket Bas Mini aktiebolag – 1 490 kr/månad (17 880 kr/år)

  Bas Mini aktiebolag är vårt minsta småföretagarpaket till fast pris anpassat för aktiebolag. I paketet ingår bokföring av hög kvalitet och alla krav för dig som driver ett litet aktiebolag. Du behöver inte bekymra dig om redovisning av moms och arbetsgivaravgifter, årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration och annat. Det gör din personliga redovisningskonsult. Han eller hon kommer också att påminna dig om andra viktiga saker som gäller för ditt företag.

  I paketet ingår:

  • Löpande bokföring månadsvis
  • Lönehantering (lönespecifikationer, kontrolluppgifter mm)
  • Rapportering av moms och arbetsgivaravgift
  • Bokslut/Årsredovisning
  • Biträde vid årsstämman (protokoll och fastställelseintyg)
  • Inkomstdeklaration

  Paketet kan köpas av dig som uppfyller följande krav:

  • Högst 10 kundfakturor per månad
  • Högst 15 leverantörsfakturor per månad
  • Högst 20 övriga verifikationer per månad*
  • Högst två anställda
  • max två bankkonton
  * Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar,tänk på att bokföring av lön, moms och skatter normalt tar 5-6 verifikationer/månad.

  Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skull vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport eller hjälp med din privata inkomstdeklaration.

  Småföretagarpaket Bas Medium – 2 950 kr/månad (35 400 kr/år)

  Bas Medium är för dig som driver ett litet aktiebolag men där vårt paket Bas Mini inte riktigt räcker till. Tjänsterna och kvalitén är den samma men du kan nu ha upp till tre anställda och betydligt fler verifikationer och fakturor både in och ut.

  I paketet ingår:

  • Löpande bokföring månadsvis
  • Lönehantering (lönespecifikationer, kontrolluppgifter mm)
  • Rapportering av moms och arbetsgivaravgift
  • Bokslut/Årsredovisning
  • Biträde vid årsstämman (protokoll och fastställelseintyg)
  • Inkomstdeklaration

  Paketet kan köpas av dig som uppfyller följande krav:

  • Högst 15 kundfakturor per månad
  • Högst 20 leverantörsfakturor per månad
  • Högst 30 övriga verifikationer per månad*
  • Högst tre anställa
  • Max två bankkonton
  *Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar, tänk på att bokföring av lön, moms och skatter normalt tar 5-6 verifikationer/månad.

   Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skulle vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport. Dessa fakturerar vi timmesvis enligt varje gång gällande prislista.

  Småföretagarpaket Bas Volym – 4 950 kr/månad (59 400 kr/år)*

  Bas Volym är för dig som växt ur Bas Medium. Tjänsterna och kvalitén är den samma men du kan nu ha upp till fem anställda och ett stort antal fakturor och andra verifikationer

  I paketet ingår:

  • Löpande bokföring månadsvis
  • Lönehantering (lönespecifikationer, kontrolluppgifter mm)
  • Rapportering av moms och arbetsgivaravgift
  • Bokslut/Årsredovisning
  • Biträde vid årsstämman (protokoll och fastställelseintyg)
  • Inkomstdeklaration

  Paketet kan köpas av dig som uppfyller följande krav:

  • Högst 25 kundfakturor per månad
  • Högst 40 leverantörsfakturor per månad
  • Högst 50 övriga verifikationer per månad*
  • Högst fem anställda
  • Max två bankkonton
  * Förutom kundinbetalningar och leverantörsbetalningar, tänk på att bokföring av lön, moms och skatter normalt tar 5-6 verifikationer/månad.

  Du kan självklart köpa till andra tjänster som du skulle vilja ha, t ex en formell Bokslutsrapport. Dessa fakturerar vi timmesvis enligt varje gång gällande prislista.